• Cel/ cele lub zadania: „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia”
  • Grupy docelowe – Głównymi odbiorcami naszych produktów są Zakłady Przetwórstwa Mięsnego,Hurtownie oraz sklepy spożywcze .
  • Koszt przedsięwzięcia – całkowita wartość netto: 2 619 730,23 zł, całkowita wartość dofinansowania: 1 309 865,1 zł.
  • Efekty/ produkty/ usługi – w ramach przedsięwzięcia, wykorzystane zostaną  odnawialne źródła energii co pozwoli zmniejszyć ślad węglowy oraz  nastąpi zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń które przyczynią się do poprawy jakości i wydajności produkcji.