W swojej ofercie posiadamy:

  • półtusze wieprzowe świeże
  • elementy mięsa wieprzowego
  • mięsa drobne
  • tłuszcze i podroby wieprzowe w postaci świeżej lub mrożonej oraz jelita naturalne

Ocena mięsności dokonywana jest za pomocą atestowanego i dopuszczonego w krajach UE urządzenia igłowego CGM firmy Sydel ,które charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru.

Oceny tej dokonują uprawnieni pracownicy wpisani do rejestru rzeczoznawców Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi.

Wdrożony w 2004 roku system zarządzania jakością HACCP, nadzór Inspekcji Weterynaryjnej oraz badania naszych produktów w Centralnym Laboratorium Chłodnictwa zapewniają wysoką jakość oferowanych przez nas produktów.